Arduino: LCD + PIR (mugimenduen sensorie)

Denpora asko idatzi barik eta geisorik nauela aprobetza eta mugimentuen sensorie iminjot arduinogaz martxan: Erreza, sensoriek mobimientue notaten daueniko ba LCD-n idaztentu. Argazkidxe: Zirkuituen mapie: Kodigue: //DFRobot.com //DFRobot.com //Compatible with the Arduino IDE 1.0 //Library version:1.1 #include // #include // LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 516,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and […]

Arduino: LCD + hezetasun/tenperatura sensorie

LCD: YwRobot LCM1602 DHT22 hezetasun/tenperatura sensorie: Hamen dana montata: Oin kodigue: Nire kasuen DHT22 da, DHT21 edo DHT11 badakozun, // kendu zeurieri eta imiƱi bestieri: … //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301 … Oin bai kodigue :D #include // #include // […]