web.py nginx-egaz erabiltzeko fastcgi moduen spawn-fcgi-gaz debian gnu/linux-en

Instalaziñue: su aptitude install nginx-full spawn-fcgi python-pip pip install web.py exit Proiektuentzako karpeta bat sortu, adibidez: mkdir /home/projects/zpy mkdir /home/projects/zpy/private mkdir /home/projects/zpy/public mkdir /home/projects/zpy/public/static touch /home/projects/zpy/private/zpy.py Haulako estrukturie okingo lekidau: . ????????? private ???   ????????? zpy.py ????????? public ????????? static Oin python-en script-e fcgi moduen erabiltzeko: nano /home/projects/zpy/zpy.py #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- […]

debian: nginx erabilitze web zerbitzaridxen cluster bat sortu

Danok dakigu web zerbitzaridxen txeriffe apache dala, baie beste web zerbitzari batzuk be biarra elegante eitzen dauie, adibidez lighttpd, cherokee edota nginx. Oingutan nginx-eri emongotzagu sue: su aptitude install nginx nano /etc/nginx/nginx.conf Oin nginx konfigureku: # usuaidxue eta grupue zeon gustora imiñi user zital zital; worker_processes 4; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 15; multi_accept on; […]