php: xpath -etan zelan erabili adierazpen erregularrak (regex)

Zelan erabili adierazpen erregularrak (regex) php-n, adibidez: “div” tag-a “class” atributo barruen “ui-sortable” balidxue dakona: XML sarrera ($content aldagaidxen edukidxe): ? Ez dago gune-rik ekarri gune bat lanean hasteko ? Ez dago erregiorik Ekarri erregio bat lanean hasteko 567662 destacado destacado: Home Actualidad ES ? Ez dago destakaturik Ekarri destakaturen bat lanean hasteko eta hau […]

Karactere berezidxek XML baten gorde UTF-8 encoding-egaz

Oingutan pasa dast karaktere berezidxek HTML hexadezimal formatora: &xYY; pasatie eta ezta nahikue entza new DOMDocument(‘1.0’, ‘utf-8’); eitzie Derrigorrezkue da encoding-e loadXML eta gero eitzie ;) $dom = new DOMDocument(‘1.0’, ‘utf-8’); $dom->loadXML($data); $dom->encoding = ‘utf-8’; header(‘Content-type: text/html; charset=utf-8’); echo $dom->saveXML();