python: adierazpen erregularrakaz (regex) link-ek html-ra bihurtu

baguez kallue hartzien python-eri, oingutan texto batetik link-ek html-ra pasa’kuz #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import re text = “http://aaaaa       https://bbbbb ftp://ccccc\n http://dddddddd” m = re.sub(r'(?i)(^|\s+|\A)(http|https|ftp)(\://\S+)(\s+|\Z|$)’, ‘\\1<a href=\”\\1\\2\” onclick=\”window.open(this.href); return false;\”>\\2\\3</a>\\4’, text) print m Erantzune:   <a href=”http://aaaaa” onclick=”window.open(this.href); return false;”>       <a href=”https://bbbbb” onclick=”window.open(this.href); return false;”> <a href=”ftp://ccccc” onclick=”window.open(this.href); return false;”>  <a href=”http://dddddddd” […]

python: tweet-eri tag bidezko iragazki bet pasa

Bueno ariñauko post-an ikusi’du zelan hartun python-egaz gaurko eguneko tweet-ek, bueno ba oingutan horreri tweeteri tag bidezko iragazki bet eingo’tzagu gai batzuri buruzko tweet-ek interesa doskuzelako eta ez edozein: #!/usr/bin/python2.6 # -*- coding: utf-8 -*- import urllib import datetime as date import time import simplejson as json import re users = [‘ZiTAL’, ‘g0re_k’] tags = […]

php: xpath -etan zelan erabili adierazpen erregularrak (regex)

Zelan erabili adierazpen erregularrak (regex) php-n, adibidez: “div” tag-a “class” atributo barruen “ui-sortable” balidxue dakona: XML sarrera ($content aldagaidxen edukidxe): ? Ez dago gune-rik ekarri gune bat lanean hasteko ? Ez dago erregiorik Ekarri erregio bat lanean hasteko 567662 destacado destacado: Home Actualidad ES ? Ez dago destakaturik Ekarri destakaturen bat lanean hasteko eta hau […]

aptana / eclipse -n zelan topa espresiño erregularrak erabilitze

Aupa ba gaur haunegaz arazuegaz topa gara biarran, php-gaz biar itzen bazuien emongo zarie konture batzuk, tag laburrek erabiltzen dauiela tag luziek ordez: <? <?php ordez, gero klaro proiektue itsosupetekue badan, ba hasi banan banan tag-ak topaten… Bueno ba horretarako daku aptana / eclipse -n bilatzailie. Proiektuen gauzela: Ctrl + H emonda, haulako leidxo bat […]