debian: nginx erabilitze web zerbitzaridxen cluster bat sortu

Danok dakigu web zerbitzaridxen txeriffe apache dala, baie beste web zerbitzari batzuk be biarra elegante eitzen dauie, adibidez lighttpd, cherokee edota nginx. Oingutan nginx-eri emongotzagu sue: su aptitude install nginx nano /etc/nginx/nginx.conf Oin nginx konfigureku: # usuaidxue eta grupue zeon gustora imiñi user zital zital; worker_processes 4; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 15; multi_accept on; […]

python: web2py apache-gaz imiñi martxan debian gnu/linux-en mod-wsgi bidez

web2py python-en framework bat da web aplikaziñuek python-egaz eitzeko, instalateko hau script-e prepara dot, kanbije usuaidxue, grupue eta proiektuen karpetie zeuon gustora: 1go gauzie root moduen konekta eta script-e sortu: su nano web2py_install.sh #!/bin/bash user=’zital’ group=$user project_path=’/home/projects’ current_path=`echo $PWD` me=`whoami` if [ “$me” == “root” ] then aptitude -y install libapache2-mod-wsgi unzip wget cd ${project_path} […]

Karaktere kodifikaziñue: apache2.2 + oracle + UTF8

1.- Jakin ze kodifikaziñotan dauen oracle: SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS; eta NLS_LANGUAGE, NLS_TERRITORY, NLS_CHARACTERSET balidxuek hartun, adibidez: AMERICAN, AMERICA, AL32UTF8 2.- apache-n dagokidxon karaktere kodifikaziñue imiñi: echo “export NLS_LANG=’AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8′” >> /etc/apache2/envvars /etc/init.d/apache restart Eskerrak: http://www.errcode.net/blogs/?p=6

php 5.2.x instala debian squeeze gnu/linux -en

Gaur eguneko debian egonkorra: squeeze da eta bertako php bertsiñue php5.3.x duez… proba batzuk eitzeko php5.2.x instala bizandot orduen, eskerrak http://www.dotdeb.org/-ekueri .deb artxibuek dakuz prest instalateko: aptitude install apache2-mpm-prefork build-essential autoconf aptitude install automake1.4 libssl-dev libtool shtool aptitude install libcurl3 libdb4.6 libkrb53 libxml2 libreadline5 # i386 wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-common_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/libapache2-mod-php5_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-cli_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-cgi_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget […]