Karaktere kodifikaziñue: apache2.2 + oracle + UTF8

1.- Jakin ze kodifikaziñotan dauen oracle: SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS; eta NLS_LANGUAGE, NLS_TERRITORY, NLS_CHARACTERSET balidxuek hartun, adibidez: AMERICAN, AMERICA, AL32UTF8 2.- apache-n dagokidxon karaktere kodifikaziñue imiñi: echo “export NLS_LANG=’AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8′” >> /etc/apache2/envvars /etc/init.d/apache restart Eskerrak: http://www.errcode.net/blogs/?p=6

php: Zelan jakin textue utf-8 badauen?

Eskerrak geure psicologo programadorieri: http://php.apsique.com/node/536 Neure kasuen bakarrik biher dot ia utf-8 badan, orduen ba kodigo zati bat bakarrik hartun got: function is_utf8($text) { $result = false; for($i=0; $i<strlen($text); $i++) { $byte = ord($text[$i]); if ($byte & 0x80) $result = true; } return $result; }

Karactere berezidxek XML baten gorde UTF-8 encoding-egaz

Oingutan pasa dast karaktere berezidxek HTML hexadezimal formatora: &xYY; pasatie eta ezta nahikue entza new DOMDocument(‘1.0’, ‘utf-8’); eitzie Derrigorrezkue da encoding-e loadXML eta gero eitzie ;) $dom = new DOMDocument(‘1.0’, ‘utf-8’); $dom->loadXML($data); $dom->encoding = ‘utf-8’; header(‘Content-type: text/html; charset=utf-8’); echo $dom->saveXML();