Arduino: LCD + hezetasun/tenperatura sensorie

LCD: YwRobot LCM1602

LCD YwRobot LCM1602

DHT22 hezetasun/tenperatura sensorie:
DHT22

Hamen dana montata:
Arduino LCD + sensoreak

Oin kodigue:

Nire kasuen DHT22 da, DHT21 edo DHT11 badakozun, // kendu zeurieri eta imiñi bestieri:

...
//#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301
...

Oin bai kodigue :D

#include // 
#include // 
#include // 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 516,2);
 
#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
void setup()
{
 lcd.init(); 
 lcd.backlight();
 dht.begin();
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 if (isnan(t) || isnan(h))
 {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print("Failed to read from DHT");
 }
 else
 {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print("Hez:");
  lcd.print(h);
  Serial.print("Hezetasune:");
  Serial.print(h);
  Serial.println("");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print("Tenp:");
  lcd.print(t);
  Serial.print("Tenperaturie:");
  Serial.print(t);  
  Serial.println("");  
  delay(5000);
 }
}

Hamen dakozuie libreridxek eta upin danak bateko ia @GaurDaBihar honegaz pozik lotzien badan:

https://github.com/ZiTAL/arduino

LCD_I2C_DHT ariketie da, baie libraries karpetie derrigorrezkue da martxan imintzeko

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude